Om Lisbeth Danelius

Som yogalärare vill jag väcka nyfikenhet hos andra att utforska och finna sin egen väg inom yogan. Jag inspireras av att kunna dela med mig och vägleda andra att ta del av verktygen och visdomen inom yogan, för att hitta en djupare kontakt med sig själva och den värld vi lever i.

 

En central del i min undervisning är att få varje deltagare att uppleva trygghet att yoga efter sina egna förutsättningar och behov oavsett om syftet främst är att öka rörligheten, styrkan, energin eller för ökad inre frid och livskvalitet.

 

Mitt möte med yogan skedde för ca 15 år sedan. Jag sökte något som jag inte riktigt kunde sätta ord på, en motvikt till en vardag där allt snurrade på i allt högre fart, en önskan att bromsa upp för att rikta uppmärksamhet inåt och grundas i de värderingar som betyder mest. Sedan dess har min praktik fördjupats allt mer och jag känner stor tacksamhet för de möjligheter yogan ger i forma av välmående och utveckling i mitt liv.

 

Hoppas våra vägar möts på något sätt!

 

Lisbeth

 

För att läsa mer om Lisbeth och hennes yogakurser, se hemsidan lisbethdanelius.se 

 

Lisbeth Danelius är certifierad Ishta Yogalärare 500 hr (Yoga Allience) med tilläggsutbildningar inom Yin Yoga, Restorative Yoga, Pranayama (andning), Chakra Yoga, Anatomi och Yogisk filosofi.

 

*ISHTA står för What resonates within - Integrated Science of Hatha, Tantra, and Ayurveda.